What’s Your Active? Shaping the future of our open space!

Consultation has concluded

Surveys are now closed.

Thank you for providing feedback to help us develop a draft Play, Active, Recreation and Sport Strategy (PARSS) and an Open Space (Parks) Network Plan for Rotorua.

Council is preparing a Future Development Strategy (FDS), which is a 30-year high-level strategic plan for growth, outlining areas in our district for potential future housing and business. Good growth is supported by providing the right amenities to create thriving communities, and open space is an amenity which is important to our community’s wellbeing. The PARSS and Open Space Network Plan provide guidance on direction, investment and work programme for play, active recreation and sport, and our open spaces. It is important that we understand what future growth looks like before we finalise a draft PARSS and OSNP to ensure they have the same focus.

We will be able to provide more of an update once the FDS public consultation and review process has been completed.

We appreciate your patience as we ensure that we get these documents right for our community, and we will let you know when we have any further updates.Have your say, and you could win one of five $50 Prezzy Cards!!*

How can you have your say?

  • Open Space and Play survey
  • Whānau survey

Open Space and Play survey

You are invited to complete this survey which will help us gain crucial insights and understanding of the opportunities, challenges and future aspirations in play, active recreation, sport and open space (parks) in the Rotorua district. To help ensure we gain an understanding of the views of our communities we hope you will complete the survey available online.

Fill out the Open space and Play survey

Whānau survey

Kua pōhiritia koe ki te whakakī i te tatauranga hai āwhina i a mātau kia pūrangiaho ai te māramatanga ki ngā āheinga, ngā wero me ngā awhero ā-mua i te tākaro, ngā mahi a te rēhia, hākinakina me ngā papa rēhia i Rotorua. Hai āwhina ki te whakatūturu i tō mātau māramatanga ki ngā tirohanga a ngā tāngata takitahi, ngā whānau me ngā hapori Māori, e tūmanako ana nei mātau ka whakakī koe i tētehi tatauranga māu/mā tō whānau.

You are invited to complete the survey which will help us gain crucial insights and understanding of the opportunities, challenges and future aspirations in play, active recreation, sport and open space (parks) in the Rotorua district. To help ensure we gain an understanding of the views of Māori individuals, whānau and communities we hope you will complete a survey on behalf of you/your whānau.

Surveys are available online below - in both te reo Māori and english versions.

Individual Whānau survey – Te Reo Version

Individual Whānau survey – English Version

All surveys must be completed by 11 August 2022. Check out the upcoming workspace for information on workshops and future surveys.

*See terms and conditions


Kua kitea e Te Kaunihera o ngā Roto o Rotorua te hiahia kia whakawhanakehia tētehi Mahere Tākaro, ngā Mahi a te Rēhia, ngā Rautaki Hākinakina me ngā Papa Rēhia. Ko te tikanga o te rautaki me te mahere he rato kupu tohutohu kounga nui mō te anamata o ngā hiahia o te hapori o Rotorua i te tākaro, ngā mahi a te rēhia, hākinakina me ngā papa rēhia, tae ana ki ngā whakaarotau o ngā whakaritenga hōtaka, rawa hoki. Ka whakamahia ia ki te tohu i ā te Kaunihera Whakamaheretanga Karioi. E mahi ngātahi ana te Kaunihera ki a Te Arawa, kua tono hoki mātau i a Recreation, Sport & Leisure Consultancy (RSL) / Otium Planning Group ki te kōkiri i te rautaki me te mahere mā mātau.

Rotorua Lakes Council has identified the need to develop a Play, Active Recreation and Sport Strategy and an Open Space (Parks) Plan. The purpose of the strategy and plan is to provide high-level guidance for the future needs of the Rotorua community in play, active recreation, sport and open space (parks), including priorities for programme and facility provision. It will be used to inform Council’s Long Term Planning. The Council is working with Te Arawa and we have engaged Recreation, Sport & Leisure Consultancy (RSL) / Otium Planning Group to undertake the strategy and plan on our behalf.

Both the strategy for play, active recreation and sport and the plan for open spaces (parks) are community documents designed to improve opportunities for our people to participate in play, active recreation and sport. Your support in the development of these community documents is necessary to ensure they reflect the needs of our people.

Surveys are now closed.

Thank you for providing feedback to help us develop a draft Play, Active, Recreation and Sport Strategy (PARSS) and an Open Space (Parks) Network Plan for Rotorua.

Council is preparing a Future Development Strategy (FDS), which is a 30-year high-level strategic plan for growth, outlining areas in our district for potential future housing and business. Good growth is supported by providing the right amenities to create thriving communities, and open space is an amenity which is important to our community’s wellbeing. The PARSS and Open Space Network Plan provide guidance on direction, investment and work programme for play, active recreation and sport, and our open spaces. It is important that we understand what future growth looks like before we finalise a draft PARSS and OSNP to ensure they have the same focus.

We will be able to provide more of an update once the FDS public consultation and review process has been completed.

We appreciate your patience as we ensure that we get these documents right for our community, and we will let you know when we have any further updates.Have your say, and you could win one of five $50 Prezzy Cards!!*

How can you have your say?

  • Open Space and Play survey
  • Whānau survey

Open Space and Play survey

You are invited to complete this survey which will help us gain crucial insights and understanding of the opportunities, challenges and future aspirations in play, active recreation, sport and open space (parks) in the Rotorua district. To help ensure we gain an understanding of the views of our communities we hope you will complete the survey available online.

Fill out the Open space and Play survey

Whānau survey

Kua pōhiritia koe ki te whakakī i te tatauranga hai āwhina i a mātau kia pūrangiaho ai te māramatanga ki ngā āheinga, ngā wero me ngā awhero ā-mua i te tākaro, ngā mahi a te rēhia, hākinakina me ngā papa rēhia i Rotorua. Hai āwhina ki te whakatūturu i tō mātau māramatanga ki ngā tirohanga a ngā tāngata takitahi, ngā whānau me ngā hapori Māori, e tūmanako ana nei mātau ka whakakī koe i tētehi tatauranga māu/mā tō whānau.

You are invited to complete the survey which will help us gain crucial insights and understanding of the opportunities, challenges and future aspirations in play, active recreation, sport and open space (parks) in the Rotorua district. To help ensure we gain an understanding of the views of Māori individuals, whānau and communities we hope you will complete a survey on behalf of you/your whānau.

Surveys are available online below - in both te reo Māori and english versions.

Individual Whānau survey – Te Reo Version

Individual Whānau survey – English Version

All surveys must be completed by 11 August 2022. Check out the upcoming workspace for information on workshops and future surveys.

*See terms and conditions


Kua kitea e Te Kaunihera o ngā Roto o Rotorua te hiahia kia whakawhanakehia tētehi Mahere Tākaro, ngā Mahi a te Rēhia, ngā Rautaki Hākinakina me ngā Papa Rēhia. Ko te tikanga o te rautaki me te mahere he rato kupu tohutohu kounga nui mō te anamata o ngā hiahia o te hapori o Rotorua i te tākaro, ngā mahi a te rēhia, hākinakina me ngā papa rēhia, tae ana ki ngā whakaarotau o ngā whakaritenga hōtaka, rawa hoki. Ka whakamahia ia ki te tohu i ā te Kaunihera Whakamaheretanga Karioi. E mahi ngātahi ana te Kaunihera ki a Te Arawa, kua tono hoki mātau i a Recreation, Sport & Leisure Consultancy (RSL) / Otium Planning Group ki te kōkiri i te rautaki me te mahere mā mātau.

Rotorua Lakes Council has identified the need to develop a Play, Active Recreation and Sport Strategy and an Open Space (Parks) Plan. The purpose of the strategy and plan is to provide high-level guidance for the future needs of the Rotorua community in play, active recreation, sport and open space (parks), including priorities for programme and facility provision. It will be used to inform Council’s Long Term Planning. The Council is working with Te Arawa and we have engaged Recreation, Sport & Leisure Consultancy (RSL) / Otium Planning Group to undertake the strategy and plan on our behalf.

Both the strategy for play, active recreation and sport and the plan for open spaces (parks) are community documents designed to improve opportunities for our people to participate in play, active recreation and sport. Your support in the development of these community documents is necessary to ensure they reflect the needs of our people.

Consultation has concluded

Mēna he pātai wāu, tuku mai ki konei hei whakautu koa

If you have and questions please feel free to ask